Uvodni dio

Život u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini se odvija u otežanim uvjetima teritorijalne podijeljenosti, uz izraženu nezaposlenost stanovništva veću od 40%, od čega veći udio otpada na populaciju mladih starosne dobi od 18 do 24 godine, a pored svega čak 50% ljudi živi u siromaštvu.

Mlade osobe koje sa navršenih 18 godina napuštaju dječje domove su posebno životno ugrožene. Često nemaju porodicu niti drugi oblik podrške. Mnogi završavaju na ulicama i budu lako iskorišteni..

U Kući na pola puta želimo riješiti taj problem tako što ćemo pružiti privremeni dom kako za mlade osobe koje odlaze iz domova za djecu bez roditeljske skrbi, tako i za sve ostale ugrožene punoljetne mlade osobe. Pružamo pomoć korisnicima Kuće u savladavanju osnovnih životnih vještina, završetku stručnog obrazovanja, pronalaženju i zadržavanju posla. Kada postanu spremni za samostalan život, pomažemo im u pronalaženju vlastitog mjesta za stanovanje.

Kako je pokrenut ovaj Projekt

Kuća je smještena u Vrapčićima kod Mostara. Izgradnju je finansirala Fondacija Luciano Lama, Ministarstvo vanjskih poslova Italije i Grad Mostar. Nakon završetka izgradnje, Fondaciji Naša Djeca je ponuđeno da preuzme objekat namijenjen za uspostavu Kuće. Fondacija Naša Djeca je dobrotvorna organizacija iz Velike Britanije sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju i .pokretanju projekata od društvenog značaja za dobrobit djece i mladih osoba u Bosni i Hercegovini.

Kako bi se osiguralo provođenje projekta koji znatno doprinosi lokalnoj zajednici, Fondacija Naša Djeca je, u skladu sa važećim domaćim propisima registrovala u Mostaru novu ustanovu socijalne skrbi pod nazivom Kuća na pola puta. U ustanovi je, prema zahtjevima resornog ministarstva zaposlen stručni tim, a uspostavljanjenje njenog rada potpomogla je nadležna služba gradske uprave Mostara.

Kuća na pola puta se trenutačno oslanja isključivo na donacije i volonterski rad.

Dugoročno planiramo osnovati socijalno poduzeće kako bismo osigurali prihode i smanjili ovisnost o donacijama. Razvojem djelatnosti socijalnog poduzetništva ostvarit će se direktne koristi u osiguranju radnih mjesta i dobiti kako za lokalnu zajednicu tako i za mlade osobe, korisnike Kuće na pola puta.

Lalkajte našu facebook stranicu facebook.com/kucanapolaputa kako biste mogli redovno pratiti aktivnosti u Kući, obavijesti o volontiranjima i inicijativama za prikupljanje financijskih sredstava.

Ako želite donirati za Projekt ili doprinijeti na bilo koji način,bili bismo Vam jako zahvalni. Molimo kliknite ovdje za informacije o tome kako možete pomoći.

Hvala Vam.