Podrška ugroženim mladim osobama u
Bosni i Hercegovini

 

Kuća na pola puta ima za cilj pomoći ugroženim mladim osobama, kao i onima koji su odrasli u domovima za djecu bez roditeljske skrbi, da steknu vještine za samostalan život, kako bi postali dostojanstveni članovi društvene zajednice kojoj će dati svoj doprinos.

 

Kuća na pola puta je ustanova socijalne skrbi koja se oslanja na nesebičnu podršku volontera i donatora. Postoji više načina kako biste mogli pomoći.

Learn More

Saznajte više o početku rada ustanove Kuća na pola puta, ciljevima projekta, šta mi činimo da pomognemo mladim osobama kad napuste institucije koje su se o njima skrbile, kao i svim ostalim mladim osobama zavisnim o drugima u postizanju vlastitog osamostaljenja. 

Learn More


UKRATKO O USTANOVI  KUĆA NA POLA PUTA

Privremeni dom za mlade koji napuštaju institucionalnu skrb kao i za sve ostale odrasle mlade osobe.

Stručno osposobljavanjei radno iskustvo.

Pružanje pomoći u pronalaženju zaposlenja  i  edukativni sadržaji.

Zdravlje, socijalna i psihološka podrška u procesu osamostaljivanja mladih osoba.

Poslovi i sredstva za dobrobit lokalne zajednice.

Socijalno poduzetništvo kojim bi se ostvarili prihodi i time smanjila ovisnost o donacijama.