Partneri

Our Kids Foundation (United Kingdom) je osnivač ustanove Kuća na pola puta. U dosadašnjem djelovanju stekla je zavidno  iskustvo u upravljanju projektima korisnim za djecu i mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Povjerenici Fondacije su ujedno i volonteri stalno angažirani u prikupljanju sredstava za realizaciju projekata u Bosni i Hercegovini.

http://www.ourkidsfoundation.org


Kako bi se osigurao  uspjeh projekta Kuća na pola puta, ostvarili smo blisku saradnju sa Fondacijom za društvene promjene i inkluziju (FSCI). FSCI već sedam godina, u sklopu vlastitog programa Kuća novih mogućnosti provodi slične projekte u Bugarskoj. Upoznali su nas sa svim procedurama uspješne provedbe projekta sadržanim u detaljnom priručniku putem obuke zasnovane na primjerima dobre prakse.

http://www.fscibulgaria.org


Posebna zahvala

Posebno se zahvaljujemo Fondaciji Luciano Lama, Ministarstvu vanjskih poslova Italije, Gradskoj upravi Mostara koji su finansirali izgradnju objekta i pokretanje Projekta.