Podrška ugroženim mladim osobama u
Bosni i Hercegovini

 

Kuća na pola puta ima za cilj pomoći ugroženim mladim osobama, kao i onima koji su odrasli u domovima za djecu bez roditeljske skrbi, da steknu vještine za samostalan život, kako bi postali dostojanstveni članovi društvene zajednice kojoj će dati svoj doprinos.

 

 

U cilju transparentnog informiranja javnosti obavjestavamo vas da projekat Kuca na Pola Puta prolazi kroz transformaciju u cilju reforme operativnog modela. Operativni model Ustanove Socijalne Skrbi se pokazuje kao nefleksibilan u pomoci mladima po izlasku iz Djecijih Domova u BiH. Naime prva faza projekta je dokazala kako razvijanje projekta po modelu Ustanove Socijalne Skrbi iziskuje enormna sredsva za birokratske i operativne troskove i samim tim znatno smanjuje sredstva za direktnu pomoc korisnicima.

Stoga smo se odlucili za transformaciju ovog izuzetno vaznog projekta i prilagodili model rada koji je ce osigurati da se fondovi projekta koriste za direktnu pomoc korisnicima. Kako bismo nastavili razvijanje novog modela rada,projekat Kuca na Pola Puta ce se prikljuciti operativnom modelu UG Nasa Djeca koji ova organizacija uspijesno implementira vec dugi niz godina.

 

Kuća na pola puta je ustanova socijalne skrbi koja se oslanja na nesebičnu podršku volontera i donatora. Postoji više načina kako biste mogli pomoći.

Learn More

Saznajte više o početku rada ustanove Kuća na pola puta, ciljevima projekta, šta mi činimo da pomognemo mladim osobama kad napuste institucije koje su se o njima skrbile, kao i svim ostalim mladim osobama zavisnim o drugima u postizanju vlastitog osamostaljenja. 

Learn More


UKRATKO O USTANOVI  KUĆA NA POLA PUTA

Privremeni dom za mlade koji napuštaju institucionalnu skrb kao i za sve ostale odrasle mlade osobe.

Stručno osposobljavanjei radno iskustvo.

Pružanje pomoći u pronalaženju zaposlenja  i  edukativni sadržaji.

Zdravlje, socijalna i psihološka podrška u procesu osamostaljivanja mladih osoba.

Poslovi i sredstva za dobrobit lokalne zajednice.

Socijalno poduzetništvo kojim bi se ostvarili prihodi i time smanjila ovisnost o donacijama.